Finansijsko knjigovodstvo

 

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH usklađeno sa međunarodnim računovodstvenim standardima izvještavanja.