Obezbjeđivanje PDV broja kod UIO

U skladu sa regulativom koja ovo reguliše.