Porezno zastupanje – porezni punomoćnik

Prema Zakonu o PDV-u, zastupanje firmi koje nemaju uspostavljeno poslovanje na teritoriji BiH u smislu Zakona o PDV-u.
Ovo znači ispostavljanje faktura za PDV, dostavljanje klijentima, mjesečni obračun ulaznih i izlaznih faktura,
sastavljanje mjesečne prijave i plačanje obaveza po PDV-u.