Posredovanje u platnom prometu u zemlji

E-mail bankarstvo, direktna plaćanja za klijenta ili sastavljanje virmana i predaja na ovlaštenu banku.