Obezbjeđivanje ID broja kod Porezne uprave FBiH

U skladu sa regulativom koja ovo reguliše.