Obračun naknada za ugovor o djelu 

Obračun neto primanja, poreza na dohodak, obaveza penzijskog osiguranja, obaveza zdravstvenog osiguranja i
obaveza osiguranja od nezaposlenosti za povremene angažmane eksternih
saradnika građana u odgovarajućim uslugama.