Obračun neto primanja, poreza na dohodak, obaveza penzijskog osiguranja, obaveza zdravstvenog osiguranja i obaveza osiguranja od nezaposlenosti za autorski honorar.