Prema zahtjevima kupca u veleprodaji po prosječnoj nabvnoj cijeni, u maloprodaji sa ukalkulisanom maržom i PDV-om.