Usluga iBanking posredovanje u platnom prometu u zemlji podrazumijeva e-mail bankarstvo, direktna plaćanja za klijenta ili sastavljanje virmana i predaja na ovlaštenu banku.