Sastavljanje obrazaca kojima se prijavljuju finansijske transakcije bankama u međunarodnom platnom prometu poštivajući Zakon o deviznom poslovanju, Zakon o bankama, Zakon o kreditnim zaduženjima u inostranstvu.