Usluga izrade finansijskih izvještaja prema Zakonu o PDV-u i propisima koje je uspostavio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.