Obezbjeđivanje ID kod PU FBiH u skladu sa regulativom koja ovo reguliše. Osiguravajući našim klijentima usklađenost i pouzdanost.