Obezbjeđivanje PDV broja kod UIO u skladu sa regulativom koja ovo reguliše.