Obračun naknade za autorski honorar uz poreze na dohodak, obaveze penzijskog osiguranja, obaveze zdravstvenog osiguranja i obaveze osiguranja od nezaposlenosti .