Prema zakonima Bosne i Hercegovine, obveznik koji nema sjedište u zemlji, odnosno  nerezident je Bosne i Hercegovine, a obavlja promet dobara i usluga u zemlji prema Zakonu o PDV-u (član 60. i član 7. Pravilnika), dužan je registrovati se i imenovati svog poreznog zastupnika u Bosni i Hercegovini.

Porezno zastupanje je definisano tako da su i obveznik i zastupnik ili punomoćnik solidarno i pojedinačno odgovorni za PDV koji se obračunava u skladu sa Zakonom.

Naša usluga obuhvata registraciju u sistemu PDV-a Bosne i Hercegovine i preuzimanje uloge vašeg poreznog zastupnika. Kao vaš porezni zastupnik, preuzimamo odgovornost za podnošenje PDV prijava, plaćanje PDV-a i eventualni povrat.

Nakon završetka vašeg projekta ili aktivnosti u Bosni i Hercegovini, vršimo deregistraciju poreznog zastupanja i ispisujemo vas iz registra poreznih obveznika u Bosni i Hercegovini.

Možete biti sigurni da će naši porezni savjetnici, sa iskustvom, osigurati siguran i zakonit tok vaših poslovnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, u  skladu sa vašim ugovorima i zakonskim propisima. Vaš uspjeh je naša briga.