U skladu sa Zakonom o poreznoj upravi, prijava privrednog društva na poreznu upravu, penzijski fond, fond zdravstvenog osiguranja i fond za osiguranje od nezaposlenosti.U skladu sa Zakonom o poreznoj upravi, prijava privrednog društva na poreznu upravu, penzijski fond, fond zdravstvenog osiguranja i fond za osiguranje od nezaposlenosti.