U skladu sa Zakonom o poreznoj upravi, prijava zaposlenika na poreznu upravu, penzijski fond, fond zdravstvenog osiguranja i fond za osiguranje od nezaposlenosti.