Registracija poreznog punomoćnika kod UIO prema Zakonu o PDV-u i propisima koje je uspostavio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Dana 11.07.2012. godine stupio je na snagu Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza (“Službeni glasnik BiH”, broj 51/12).

Dana 21.09.2016. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/16).