Robno knjigovodstvo prema zahtjevima kupca u veleprodaji po prosječnoj nabavnoj cijeni, u maloprodaji sa ukalkulisanom maržom i PDV-om.